Co zawiera projekt budowlany.

1.      PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

- OPIS TECHNICZNY – warunki lokalizacji budynku, opis funkcji, zestawienie powierzchni, opis przyjętych technologii i materiałów dla wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku, zalecenia dotyczące wykończenia budynku.

- RZUT FUNDAMENTÓW – ławy i ściany fundamentowe, głębokości posadowienia, osie budynku.

- RZUTY KONDYGNACJI UŻYTKOWYCH (rzuty piwnic, parteru, piętra, poddasza) wymiary poziome budynku, wszystkich pomieszczeń i przegród, rozmieszczenie i wielkość otworów okiennych i drzwiowych, elementy konstrukcji budynku, rozmieszczenie kominów, przykładowa aranżacja wnętrz, lokalizacja podstawowych urządzeń sanitarnych.

- RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ – wymiary i rozmieszczenie wszystkich elementów konstrukcji dachu

- RZUT DACHU – wypośredniczenie i wymiary połaci dachowych, kąty nachylenia połaci, sposób odwodnienia dachu, wymiary okapów, wysokości charakterystycznych elementów, rozmieszczenie okien połaciowych i kominów.

- PRZEKROJE – rysunki budynków po pionowym przecięciu w charakterystycznych miejscach – pokazują wszystkie wymiary pionowe budynku, elementy konstrukcji, warstwy przegród, komunikację pionową w budynku

- CZTERY ELEWACJE – widok czterech fasad budynku

- ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

- ZESTAWIENIE WIĘŹBY DACHOWEJ

 

2.      PROJEKT KONSTRUKCYJNY

- OPIS TECHNICZNY do projektu konstrukcji

- OBLICZENIA STATYCZNE – obliczenia statyczne elementów konstrukcji takich jak fundamenty, więźba dachowa, słupy, nadproża i podciągi, konstrukcja stropu.

- SCHEMATY KONSTRUKCYJNE – schematyczne rysunki konstrukcji w skali 1:100

- RYSUNKI WYKONAWCZE ELEMENTÓW I DETALI KONSTRUKCJI – szczegółowe rysunki elementów konstrukcyjnych w skali 1:20 lub 1:25

- ZESTAWIENIE STALI

 

3.      PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH (WOD-KAN, C.O. I GAZU)

- OPISY TECHNICZNE:

- INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ

- INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

- INSTALACJI GAZOWEJ

- POZOSTAŁYCH INSTALACJI WG ZAMÓWIENIA KLIENTA (NP. KLIMATYZACJA)

- RYSUNKI TECHNICZNE – rysunki wszystkich elementów instalacji, ich rozmieszczenie w budynku, rzuty i rozwinięcia (dla każdej instalacji odrębne) w skali 1:100

 

4.      PROJEKT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

- OPIS TECHNICZNY instalacji elektrycznej i odgromowej

- SCHEMAT IDEOWY instalacji elektrycznej

- RYSUNKI ELEMENTÓW instalacji elektrycznej na rzutach w skali 1:100

- RYSUNKI ELEMENTÓW INSTALACJI ODGROMOWEJ

 

Projekt budowlany dostarczany jest w 4 egzemplarzach!