Cennik

cennik

 

Adaptacja projektu:

Pakiet Basic:

Adaptacja bez zmian.
Cena 1500,00 zł brutto

Pakiet Standard:

Adaptacja ze zmianami niekonstrukcyjnymi.
Cena od 1700,00 zł brutto*

Pakiet Premium:

Adaptacja ze zmianami konstrukcyjnymi.
Cena od 2500,00 zł brutto*

*Ceny zależne są od ilości zmian, stopnia skomplikowania i stopnia ingerencji w konstrukcję budynku.

Obsługa formalna inwestycji:

Pakiet Basic:

Uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia.
Cena 400,00 zł brutto**

Pakiet Standard:

Uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia, uzyskanie warunków zabudowy.
Cena od 700,00 zł brutto**

Pakiet Premium:

Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem i przepisami szczególnymi dokumentów niezbędnych do wydania pozwolenia na budowę/zgłoszenia (np. warunki zabudowy, mapy do warunków zabudowy, mapy do celów projektowych, warunków technicznych przyłączenia mediów, uzgodnienia zjazdu z drogi publicznej, pozwolenia na budowę/zgłoszenia, odbiór dziennika budowy)
Cena od 1000,00 zł brutto**

**Ceny dotyczą powiatu poznańskiego. Obsługa formalna inwestycji w innych miejscach w Polsce wyceniana jest indywidualnie w zależności od kosztów dojazdów. Ceny nie uwzględniają kosztów wydania dokumentów np. kosztów wydania lub sporządzenia map.