5 kroków do projektu

projekt

PIĘĆ KROKÓW DO WYMARZONEGO PROJEKTU DOMU:

KROK PIERWSZY – Spotkanie

Pierwsze spotkanie z klientem to moment kiedy poznajemy oczekiwania klienta co do wyglądu i funkcjonalności jego przyszłego domu, zapoznajemy się z posiadaną dokumentacją lub jej ewentualnymi brakami. Przekazujemy klientowi listę brakujących dokumentów do skompletowania. Na tym etapie następuje wstępna wycena projektu na podstawie zebranych danych.

KROK DRUGI – Koncepcja architektoniczna

To jest zwykle najprzyjemniejszy etap dla inwestora, ze względu na możliwość jego aktywnego uczestniczenia w procesie projektowania, możliwość dokonywania zmian w projekcie oraz kształtowania charakteru domu. Zwieńczeniem tego etapu jest powstanie koncepcji architektonicznej, w skład której wchodzą rzuty poziome kondygnacji, elewacje oraz prosta wizualizacja bryły budynku.

KROK TRZECI – Podpisanie umowy

Ze względu na różny stopień skomplikowania obiektów budowlanych, dopiero po zatwierdzeniu przez inwestora koncepcji architektonicznej oraz określeniu zawartości projektu np. instalacji, zostaje podana ostateczna wycena projektu, która staje się wiążąca po podpisaniu umowy. Od tego momentu liczy się czas wykonania projektu, a wszelkie zmiany po jego zatwierdzeniu będą dodatkowo płatne oraz mogą wpłynąć na termin realizacji umowy.

KROK CZWARTY- Projektowanie

Projektowanie jest procesem, wymagającym współpracy projektantów wszystkich branż określonych w umowie,  w efekcie czego powstaje kompletny projekt budowlany.  Szczegółowy zakres projektu określony jest w umowie z inwestorem. Zgodnie z przepisami projekt budowlany wydawany jest w czterech egzemplarzach i podpisany jest przez projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie projektowania, których kserokopie załączone są do projektu.

KROK PIĄTY – Złożenie projektu

Każdorazowo do projektu budowlanego przygotowujemy wszystkie wnioski do złożenia w odpowiednim urzędzie razem z projektem budowlanym. Na życzenie klienta możemy wykonać dodatkową usługę w postaci załatwienia wszelkich spraw urzędowych związanych z otrzymaniem pozwolenia na budowę.

To my odpowiadamy za projekt!

Jeżeli w urzędzie stwierdzone zostaną braki lub błędy leżące po stronie projektanta, uniemożliwiające wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, zobowiązujemy się do ich bezpłatnego uzupełnienia lub usunięcia w terminie wskazanym przez urząd.