Płatności

projekt

Projekty indywidualne.

Projekty indywidualne wyceniane są indywidualnie na etapie koncepcji architektonicznej i zależne są od wielkości budynku i stopnia skomplikowania konstrukcji a także zawartości projektu. Wszystkie warunki są spisane w umowie o wykonanie prac projektowych.

Płatność za projekt indywidualny następuje w trzech etapach:
– 15% zaliczki przed przystąpieniem do koncepcji architektonicznej
– 50% wartości projektu przy wydaniu projektu lub złożeniu dokumentacji do urzędu
– 35% wartości projektu po otrzymaniu pozwolenia na budowę lub braku sprzeciwu w przypadku zgłoszenia.

Obsługa formalna inwestycji:

Pakiet Basic:

Uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia.
Cena 400,00 zł brutto*

Pakiet Standard:

Uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia, uzyskanie warunków zabudowy.
Cena od 700,00 zł brutto*

Pakiet Premium:

Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem i przepisami szczególnymi dokumentów niezbędnych do wydania pozwolenia na budowę/zgłoszenia (np. warunki zabudowy, mapy do warunków zabudowy, mapy do celów projektowych, warunków technicznych przyłączenia mediów, uzgodnienia zjazdu z drogi publicznej, pozwolenia na budowę/zgłoszenia, odbiór dziennika budowy)
Cena od 1000,00 zł brutto*

*Ceny dotyczą powiatu poznańskiego. Obsługa formalna inwestycji w innych miejscach w Polsce wyceniana jest indywidualnie w zależności od kosztów dojazdów. Ceny nie uwzględniają kosztów wydania dokumentów np. kosztów wydania lub sporządzenia map.